เครื่องสับละเอียด

เครื่องสับละเอียด

ขนาด 3-6-8-10-12-18-32 ลิตร