เครื่องผสม เครื่องคลุก

เครื่องผสม เครื่องคลุก  ตี- นวด สแตนเลสใบริบบอน

โครงสร้างสแตนเลส 50x106x85cm (17×22”) ทั้งชุด

ด้านในถัง ขนาด 43×56 cm ลึก 48cm