เครื่องอบขนมปัง / Oven

ตู้วอร์มแป้ง 12 ชั้น

เครื่องอบขนมปัง / Oven

ตู้อบ 2 ชั้น 4 ถาด แก๊สคุมไฟฟ้า

เครื่องอบขนมปัง / Oven

ตู้อบขนมปัง แก็ส 4 ถาด 7 วาลล์

เครื่องอบขนมปัง / Oven

ตู้อบลมร้อน 10 ชั้น แก๊ส

เครื่องอบขนมปัง / Oven

ตู้อบลมร้อน 24 ชั้น

เครื่องอบขนมปัง / Oven

ตู้อบลมร้อนแก๊ส 5 ชั้น

เครื่องอบขนมปัง / Oven

ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า 12 ชั้น

เครื่องอบขนมปัง / Oven

ตู้อบลมร้อนไฟฟ้า 5 ชั้น

เครื่องอบขนมปัง / Oven

เตาอบขนมปังไฟฟ้า 1 ถาด