เครื่องปั่น ผสม / Mixer

ถังปั่นน้ำสแตนเลสใหญ่

เครื่องปั่น ผสม / Mixer

ถังสแตนเลส 28×28 นิ้ว

เครื่องปั่น ผสม / Mixer

ปั้นแป้ง

เครื่องปั่น ผสม / Mixer

เครื่องกวนกะทิ 20 นิ้ว 1 มิสซู

เครื่องปั่น ผสม / Mixer

เครื่องทำสายไหม